YOGA

Kropp och själ i balans

MYPs yoga syftar till frihet och till att skapa balans. Mindful Hatha yoga, restorative yoga och yinyoga är de yogaformer vi erbjuder.

Våra yogaklasser är små och personliga vilket ger en möjlighet att anpassa yogan efter just dina förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid grund och teknik men också att du skall få känna att stunden på mattan är helt och hållet din egen stund, en stund fri från de utmaningar och krav man möter i vardagen. Hathayogan är den i västvärlden mest kända formen av yoga. Begreppet ha står för solen och tha står för månen, Hatha blir till en förening mellan dessa. Hathayoga skapar en balans i kroppens olika energisystem för att uppnå ökad fysisk och psykisk hälsa och utveckling. Dessutom stärker det kroppen och gör den smidigare samtidigt som energiflödet kommer igång. Öppna 8 veckors klasser och workshops hålls i bland annat Göteborg och Uddevalla.

yoga
strech

RETREATS

Självläkning, närvaro och gemenskap

MYP anordnar retreats i egen regi samt i samarbete med andra inom och utanför Sverige för personlig utveckling där yoga och meditation är några av inslagen. Behöver du stanna upp, få tid att reflektera och hitta tillbaka till din inspiration, glädje och energi?

MYP retreats syftar till självläkning, närvaro och gemenskap. Vi tror på viljan och kraften att våga hitta en egen väg in i oss själva och på glädjen, lusten och makten till att vilja styra vårt egna liv. Under våren 2019 kommer MYP bland annat att anordna retreat på Bali.

stilleben