SAMTALSTERAPI

För mår du bra så mår världen lite bättre

Det finns många olika anledningar till att fundera på eller börja gå i terapi. Ibland händer det saker i livet som gör att man behöver stöd och hjälp ifrån utomstående för att kunna komma vidare. Det kan även vara så att man under en lång tid mått dåligt och behöver hjälp för att hitta tillbaka till sin inre kraft och styrka.

I terapin kan man exempelvis arbeta med:
 • att bli tryggare i sig själv och förbättra sin självkänsla.
 • utveckla viljan att styra över sitt liv.
 • bli bättre på att hantera svårigheter i sina nära relationer.
 • lära sig hantera stress och orosmoment.
 • bli bättre på att uttrycka sina tankar och känslor.
 • känna sig friare, mer kreativ och närvarande.
 • lära känna sig själv på djupet och få tillgång till alla sina resurser.
Genom att gå i terapi under kortare eller längre tid ökar du dina möjligheter att må bättre och att få en större förståelse för dig själv. Terapin hjälper dig även att hitta sätt att förändra och förhålla dig till din livssituation och den medför en känsla av ökad livskvalitet. MYP arbetar i enlighet med psykodynamisk förståelsemodell vilket innebär att vi fokuserar på hur dina nära relationer, hur tidigare och nuvarande upplevelser påverkar dig och din upplevelse för hur livet gestaltar sig för dig. Metoden bygger på ett aktivt lyssnande, respekt och lyhördhet samt att ge feedback i form av kommentarer, synpunkter och följdfrågor. Vi börjar med 2 ggr för att komma fram till hur just ditt behov ser ut och hur du vill fortsätta din terapi. Vi bokar in regelbundna tider för samtal efter ditt behov, vanligast 1 ggr i veckan eller varannan vecka. Längden på kontakten kan variera antingen bestämmer vi ett visst antal samtal eller så kommer vi överens om en längre tids terapi. Ett samtal är 45 minuter. Våra samtal är konfidentiella och sker under full sekretess. Alternativa möjligheter Ibland medför livet att det är svårt att ta sig till en plats eller att träffas fysiskt därför erbjuder vi även möjligheten till terapi via telefon eller Skype.

PRIS

 • Samtalsterapi individ, 45 minuter, 650 kr per tillfälle.
 • Samtalsterapi par, 70 minuter, 800 kr per tillfälle.
 • Företagsbokad samtalsterapi,individ,45 minuter, 650 kr plus moms.
 • Företagsbokad samtalsterapi, par, 70 minuter, 800 kr plus moms.

adi
individ

Parterapi

I alla relationer finns det upp- och nedgångar, har ni svårigheter i er relation kan parterapi vara en möjlighet att lösa det som ej fungerar. Parterapi kan ge en ökad förståelse och medvetenhet om er bådas behov och önskemål.

Vanliga orsaker för att söka hjälp kan vara:
 • Svårigheter att kommunicera och nå varandra.
 • En längtan efter den närhet som fanns i början av förhållandet.
 • Min partner har varit otrogen eller ena parten vill separera.
 • Hjälp att hantera konflikter eller svartsjuka.
 • Funderingar på om vi ska fortsätta vår relation eller underlätta under skilsmässa.
 • Kris i relationen och samlevnadssvårigheter.
I parterapi ges möjlighet att tillsammans skapa utrymme och reflektion för båda parter. Att i en trygg miljö mötas utan en bedömande och dömande attityd. samtalsterapin hjälper er framåt i er relationsprocess och att hitta en gemensam väg . Genom parterapin får ni verktyg och möjligheten till förändring på era villkor.

Stresshantering baserad på mindfulness

Stress i lagom mängd är inte farligt utan kan ge den där lilla extra energiboosten som vi ibland behöver. Men när stressen inte går att hantera och möjligheten till återhämtning är obefintlig. När kroppen eller hjärnan börjar säga ifrån och situationen är ohanterlig då är det hög tid att agera.MYP arbetar med stresshantering för organisationer, grupper och enskilda individer men även med öppna 8-veckors program. Stresshanteringsprogrammet innehåller bland annat, föreläsning om stress – varför reagerar vi som vi gör? Översyn och samtal om helheten dvs livspusslet samt mindfulness.