Mind Your Peace

MindYourPeace AB bygger på insikten att vi alla ingår i ett sammanhang. Omvärlden påverkar organisation som i sin tur bygger en struktur genom sin kultur och sina värderingar.

Organisationer och arbetsgrupper består av människor – enskilda individer. Individernas och gruppernas förmåga till ansvarstagande, kreativitet, kommunikation, samarbete m.m. är helt centralt för organisationens effektivitet,prestationsförmåga och överlevnad. MindYourPeaces mission är att stärka och göra skillnad för organisationer och individer genom att ge verktyg som hjälper dem få tillgång till hela deras kapacitet. För mår organisationen och människan bra så mår världen lite bättre.

Om Pia Pia Wetterberg har i grunden en ekonomexamen med en påbyggnad inom beteendevetenskapliga ämnen såsom psykologi, arbets- och organisationspsykologi och sexologi. Förutom detta är Pia även utbildad samtalsterapeut med psykodynamisk inriktning,utbildad handledare och mbsr-yogalärare RYT 200 Yoga Alliance. Pia har gedigen erfarenhet av näringslivet inom olika roller varav de senaste arton åren som ledare och chef på olika positioner. Positionerna har innehållet både strategiska och operativa inslag samt ledningsgruppsarbete. Den gemensamma nämnaren för de olika rollerna har dock alltid varit vikten av att ha människan i centrum.

natur
pia
CSR MYP vill vara delaktig i att skapa en bättre värld, alla kan inte göra allt men alla kan bidra. Därför har MYP valt att donera del av sin omsättning varje år till välgörande ändamål för primärt barn,kvinnor och djur.Barnen är nyckeln till vår framtid och genom att tillgodose deras behov av omvårdnad och utbildning skapar vi en bättre förutsättning för oss alla.Kvinnor har fortfarande än idag en mycket utsatt position runt om i vår värld. Att stärka kvinnors möjlighet till självförsörjning genom en trygg miljö, utbildning och möjlighet till arbete eller eget företagande är en annan hjärtefråga för MYP. Ytterligare en måttstock på hur civiliserat ett samhälle är visas genom samhällets omtanke och förmåga att värna om allt levande därför har vi även valt att stödja hem för övergivna djur.Utöver ekonomiskt stöd ger MYP även en del av sin tid ideellt genom stödsamtal för ungdomar och kvinnor som har en svår livssituation i kombination med knappa ekonomiska resurser.