LEDARE

För mår ledaren bra så mår medarbetarna bättre

För dig som är ledare är utmaningarna många. Du förväntas bland annat att skapa tillit och bygga relationer, att vara en tydlig och inspirerande kommunikatör, att leda mot mål och visioner, att fatta bra beslut och leverera resultat.

Ledarskapet börjar med dig. Med självkännedom, personlig mognad, medvetenhet och mod kan du effektivare välja bäst strategi på sikt och bäst förhållningssätt i varje situation. Du kan vara ny eller erfaren ledare, på operativ eller strategisk nivå, på ett mindre företag eller inom en internationell koncern. Som ledare står du ofta inför svåra utmaningar och tuffa beslut. Dina behov kan vara omfattande eller mer specifika; t.ex. att utveckla medarbetare och team, projektledning eller strategiarbete. Oavsett vad det gäller, bistår MYP er med gedigen erfarenhet, kompetens, evidensbaserade metoder och ett strukturerat arbetssätt. Du får tillgång till de kunskaper och verktyg som just du behöver för att utveckla ditt ledarskap till nästa nivå. För att på bästa sätt klara av att vara chef så lägger MYP även stor vikt vid att hitta ditt egna personliga sätt att vara ledare och att medvetandegöra tillgångar och begränsningar – att öka självkännedomen om dig själv och din ledarstil.

HANDLEDNING FÖR CHEFER

Att arbeta med människor är givande och stimulerande samtidigt som det inte alltid är så lätt

I en professionell roll gäller det att kunna förstå, bemöta och hantera olika känslor, reaktioner och beteenden, såväl dina egna som andras, för att därefter finna rätt kommunikation och förhållningssätt i varje situation.

Ledare med personalansvar har ofta komplicerade, mellanmänskliga relationer att förhålla sig till i sitt ledarskap. Samtidigt är arbetsbelastning, organisationsförändringar och krav på resultat psykiskt krävande. Handledning ger dig ökad trygghet och säkerhet i din professionella roll samt nya kunskaper och verktyg. Det är ett utmärkt sätt att få kontinuerlig kompetensutveckling. Det bidrar till att förebygga stress och påfrestning, det gör dig bättre rustad för att kunna möta alla krav. Fokus för handledningen kan varierar såsom tex; processer, situationer, ledarskap m.m det bestämmer vi gemensamt.
ledare

CHEFSCOACHNING

När en ledare genomgår ett coachingprogram vinner inte bara chefen själv på det utan hela organisationen

Det handlar om att öka sin självkännedom och sitt medvetande om hur just du fungerar som ledare och chef samt öka kunskapen om vilket ledarskap som behövs i olika situationer och sammanhang. Du kan vara ny i din roll eller fått ett utökat ansvar och uppdrag, eller har du varit chef länge men vill utveckla ditt ledarskap ytterligare.

Coaching är ett verktyg för att optimera dina förmågor i linje med företagets organisation, vision, mål och affärsplan. Coachning hjälper dig som chef att:
  • Hantera ledarrollen med trygghet, tydlighet och tyngd.
  • Utveckla din inre styrka och gå vidare i din egen personliga utveckling.
  • Stärka din självkänsla och självförtroende.
  • Använda din fulla kapacitet som ledare.
  • Lära dig mer om grupputveckling.
  • Hantera omgivningens krav och förväntingar.
Metodiken är alltid kopplad till individen bakom uppdraget och dina unika förutsättningar. Formen tar fasta på konkreta utmaningar kopplat till personlighet, vilket gör att du upplever resultatet av coachningen som relevant och direkt användbart. 
Kognitiv beteendecoachning är den mest använda formen och är en typ av psykologisk coachning som bygger på psykologiska teorier och vetenskapliga studier.